Tietosuojaseloste

Ukkohalla Ski Resort Oy asiakasrekisterin seloste henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste.

1.Rekisterinpitäjät

Ukkohalla Ski Resort Oy (1728386-0)
Ukkohallantie 19, 89400 Hyrynsalmi
+358 40 051 2485

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Charlotta Avellan
Head of Marketing
charlotta@skiukkohalla.fi

3. Rekisterin pitämisen peruste

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on kehittää ja parantaa Ukkohalla Ski Resortin vakituisesti asioivien asiakkaiden palvelua. Asiakastietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla markkinointiin, tiedottamiseen, palvelun ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä sen edellyttämään profilointiin, yhteydenottojen hoitamiseen ja muihin vastaavanlaisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, minkä lisäksi rekisteriin voi sisältyä rekisterinpitäjän toiminnassa kertyviä tietoja, kuten asiakkaan tilaus- ja palveluiden käyttötietoja. Käyttäjän vierailuista sivustolla tallentuu IP-osoite, selaimen tyyppi, vierailuajat sivustolla, kirjautumisaika ja uloskirjautumisaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerta-asiakkaiden tiedot saadaan asiakkailta osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuu tietoja käyttäjien rekisteröityessä, päivittäessä omia tietojaan, arvostellessaan tuotteita tai jättäessä palautetta.

7. Lapset ja alaikäiset

Alle 15-vuotiaat lapset eivät saa rekisteröityä palvelun käyttäjiksi, ilman huoltajan kirjallista suostumusta.

7. Evästeet ja uudelleenmarkkinointi

Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Sivustomme evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Evästeiden ensisijainen käyttötarkoitus on parantaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla, analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta sekä sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää Ukkohalla Ski Resort Oy:n markkinoinnin kohdentamisessa ja markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Lisää tietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta. https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/e vasteet.html

Ukkohalla Ski Resort Oy käyttää kolmannen osapuolen uudelleenmarkkinointi –evästeitä, jotka sisältävät Google AdWords, Google Analytics ja Metan keräämiä käyttäjätietoja. Mikä tarkoittaa, että voimme näyttää mainoksia muualla internetissä perustuen käyttäjän selaimen evästeisiin. Evästeiden tuomaa informaatiota käytämme mainontamme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen sivustolla.

8. Tietojen luovutus

Asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjät eivät luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Ukkohalla Ski Resort Oy voi käyttää tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen alihankkijoita. Tiettyjä asiakasrekisterin tietoja voidaan teknisistä syistä siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ukkohalla Ski Resort Oy:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tietojen säilytysaika

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, asiakastiedot poistetaan rekisteristä, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

10. Rekisterin suojaus

Valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat ylläpitävät rekisterin asiakastietoja. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä.

11. Asiakastietoja koskevat asiakkaan oikeudet

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja niihin liittyvään profilointiin sekä peruuttaa antamansa suostumukset ja luvat. Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti asiakkaan allekirjoittamina Ukkohalla Ski Resort Oy:n toimipisteeseen. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

12. Muutokset henkilö- ja tietosuojaselosteeseen

Mikäli tämä henkilö- ja tietosuojaseloste muuttuu, päivitämme sen viipymättä kotisivuillemme, josta löydät aina ajantasaisen selosteen.

4.11.2022